bUREAU


sOORTEN WERK


gEZICHT


wERKGEBIED


CONTACT

 

s
Werkgebied

Mijn opdrachtgevers zijn onder andere:
· gespecialiseerde praktijken op het gebied van consultancy, coaching en mediation
· instellingen op het gebied van de volksgezondheid en (geestelijke) gezondheidszorg
· uitgeverijen
· verzekeringsmaatschappijen
· bedrijven in de chemische industrie en energiesector
· diverse kleine regionale bedrijven

Notuleeropdrachten verricht ik voor diverse opdrachtgevers, waaronder
gemeenteraden, verzekeringsmaatschappijen, een regionale huisartsenorganisatie, woning-bouwverenigingen.