bUREAU


sOORTEN WERK


gEZICHT


wERKGEBIED


CONTACT

Secretarieel werk

Firmamentum kan u van dienst zijn bij:
· vervanging vanwege ziekte of zwangerschap
· incidentele of structurele behoefte aan ondersteuning
· projectmatige activiteiten
· notuleerwerk

 

Tekstcontrole

Firmamentum beschikt over ervaring in het corrigeren van teksten en het begeleiden van het traject van tekst naar drukwerk.
U kunt rekenen op taalgevoel, oog voor detail en een enthousiaste inzet.